Bevægelsesrute i skoven

I skoven er der en rute markeret med stolper, hvor der er øvelser som man enten kan se via piktogrammer eller ved hjælp af en QR-kode, som kan scannes med mobilen.

Vi har været så heldige, at Skov- og Landskabsingeniør-praktikant ved Naturstyrelsen Søhøjlandet Sidsel Bob Hedemand har været med på initiativet til at udføre en bevægelsesrute til gavn og glæde for borgerne i Solbjerg. Alle i Solbjerg har nu nem adgang til effektive og inspirerende træningsøvelser på ruten, som ligger i den bynære skov, der grænser op til den gamle Horsensvej mellem Horsens og Århus. Solbjerg Skov er en helt ny skov, hvor det første træ blev plantet i 2001.

Bevægelsesruten i Solbjerg Skov består af 12 poster fordelt over 1,4 km.
Ruten er mærket op som hvid rute, og den er tydeligt angivet med ‘Bevægelsesrute’.

Hver post viser en ny aktivitet og efter ruten er fuldendt har hele kroppen været aktiveret. Øvelserne kan laves af alle og der kan både gåes og løbes mellem posterne. Der er indlagt elementer såsom styrke, balance, koordination og kondition – alt sammen tilpasset og målrettet den geografiske placering, de optræder på.

Er du i tvivl om, hvordan øvelsen skal udføres, kan du scanne QR-koden og se en instruktionsvideo, hvor en fysioterapeut viser, hvordan du skal gøre.

Ruten er blevet en realitet i samarbejde med Styrk din Krop, Naturstyrelsen og med midler fra Friluftsrådet og lokal funding.